hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Obchodní podmínky


Tyto podmínky se vztahují na všechny výukové aktivity pořádané školicím a vzdělávacím centrem Efektivně.eu. (dále jen dodavatel). Kurzy se konají v prostorách zajištěných dodavatelem nebo po dohodě přímo u zákazníka.


Objednávka účasti na kurzu – Vaše objednávka

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře na našich internetových stránkách nebo zasláním Vaší objednávky e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Objednávka zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody se zástupci dodavatele a s ohledem na storno podmínky.


Cena, platební podmínky 

Cena školení je uvedena v obecných informacích o kurzu a jedná se o cenu bez DPH. V případě, že se přihlásíte poté, co byla na našich internetových stránkách uveřejněna speciální cenová nabídka na Váš kurz, bude Vám účtována cena po aplikaci inzerované slevy.

Cena může být dohodnuta individuálně – pro případ většího počtu účastníků (nejméně tři zaměstnanci jedné firmy na jeden kurz). Vy, kteří máte zájem o větší objem školení nebo dlouhodobou spolupráci, volejte nebo pište na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nabídneme Vám speciální smlouvu a významné slevy.


Splatnost faktur a smluvní pokuta

Splatnost našich faktur je čtrnáct dní ode dne, kdy došlo k vystavení faktury. Ve výjimečných případech a po předchozí oboustranné dohodě může být splatnost faktury prodloužena. Trváme na dodržování splatnosti našich faktur a v případě nedodržení termínu splatnosti uvedeného na faktuře odběratel souhlasí s pokutou ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.


Potvrzení Vaší objednávky

Po obdržení Vaší objednávky Vám písemně potvrdíme Vaše zařazení do kurzu. Informace o místě konání a datu, případně potvrzení o ubytování Vám budou zaslány současně nebo následně, nejpozději však jeden den před zahájením Vašeho kurzu.

Pokud bude kurz již naplněn, bude Vám nabídnut další volný termín. V případě více zájemců může být otevřen mimořádný kurz.


Zrušení účasti 

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy dodavatel obdrží storno objednávky – ať už e-mailem nebo faxem.

Bezplatné storno objednávky je možné provést nejpozději do 10 pracovních dní před zahájením kurzu. Předem zaplacený účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.

V případě provedení storna objednávky ve lhůtě do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu je storno opět bezplatné, účastnický poplatek se však nevrací. Objednatel má právo k účasti na kurzu v prvním dalším volném termínu pro objednané školení.

V případě provedení storna objednávky v termínu kratším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu účastnický poplatek propadá, účastník však dostane školící materiály. Účastník za sebe může vyslat náhradníka. Zástupce dodavatele a objednatel školení se mohou dohodnout na jiných podmínkách zrušení účasti na školení.
 

Konání kurzu
 
Dodavatel si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů v případě, že dojde k události, která konání kurzu znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín kurzu.

Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásilo více jak pět uchazečů. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.


Reklamace

Na závěr kurzu obdrží účastníci dotazník, kde se mohou vyjádřit ke kvalitě služeb a zhodnotit kurz jako celek.

Pokud v průběhu konání kurzu účastník zjistí, že vybavení učebny neodpovídá podmínkám kurzu, provedení kurzu neprobíhá podle obsahu uvedeného na webových stránkách dodavatele, přístup lektora nesplňuje standardní požadavky pedagogické a znalostní, je nutné, aby se bez prodlení obrátil na vedení kanceláře dodavatele nebo přímo na jednatele, aby došlo k okamžité nápravě.

Jestliže po upozornění na nedostatky k nápravě nedojde, může účastník po ukončení kurzu podat reklamaci písemnou formou prostřednictvím společnosti, která ho na kurz vyslala. Odpovědný pracovník dodavatele je povinen reklamaci přijmout a vyřídit ji nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

 

Vyhledávání

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?

MS Office 2010 - 30.1%
MS Office 2007 - 32.2%
MS Office 2003 - 12.7%
MS Office starší - 1.3%
OpenOffice - 6.5%
Google Office - 7%
Jiný - 2.3%
MS Office 2013 - 8%

Celkem hlasů: 1679
The voting for this poll has ended v: sob, 19. ledna 2019website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.