hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Office 2007 - nabídka školení
  Skrýt všechny popisky
Word
Microsoft Word 2007 – základní školení

Na školení se seznámíte se základními způsoby práce v tomto textovém editoru. Naučíte se jednoduše a spolehlivě ovládat pracovní prostředí Wordu 2007, po absolvování školení si vždy poradíte s formátováním textů a budete umět vložit obrázky, tabulky, grafy a další prvky přesně tak, jak zrovna potřebujete. Školení je určeno pro začátečníky, případně pro zájemce, kteří chtějí získat dobrý základ nebo se zbavit zbytečných zlozvyků.


Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Word 2007 – pokračovací školení

Školení je určeno pro všechny z vás, kteří ve Wordu již nějakou dobu pracujete a potřebujete „vyladit“ některé činnosti a dále se chcete dozvědět o možnostech a nástrojích, které Word nabízí, a které nemusí být na první pohled zřejmé používat. Po absolvování toho školení budete mj. bezpečně zvládat práci s víceúrovňovými seznamy, styly, složitějšími tabulkami, hromadnou korespondencí a formulářovými prvky.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Word 2007 – kondiční školení

Školení je určeno pro každého, kdo Word zná jen „částečně“ nebo v něm pracuje jen zřídka a potřebuje si procvičit, zdokonalit nebo zopakovat některé klíčové postupy. Školení má rychlejší spád a je možné jej v průběhu dle domluvy modulovat ve prospěch potřeb účastníků.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Word 2003/2007 – rozdílové a přechodové školení

Toto školení je určeno pro všechny zájemce, kteří dobře zvládají práci ve Wordu 2003 a nechtějí ztrácet čas a dlouhodobě zkoumat, jak používat staré známé nástroje v novém prostředí Wordu 2007. Součástí školení je taktéž detailní představení nových možností Wordu 2007.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950

Školení Microsoft Word 2007 – hromadná korespondence

Toto školení je vhodné pro všechny zájemce o detailní zvládnutí problematiky hromadné korespondence. Na školení vám ukážeme mnoho praktických příkladů, jak hromadně připravovat k tisku dopisy, obálky, štítky, prezenční listiny, faktury a další dokumenty. Taktéž se naučíte hromadně odesílat e-maily nebo faxy.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950

Školení Microsoft Word 2007 – práce s dlouhými dokumenty

Cílem školení je nabídnout ucelený přehled nástrojů pro práci s dlouhými dokumenty. Naučíte se spolehlivě zvládat dokumenty o rozsahu desítek či stovek stránek, ať už vlastně vytvářených, či dodaných vašimi kolegy nebo klienty. Po absolvování školení bude zvládat nástroje pro správu bibliografií a citací, komplexní křížové odkazy, vnořování dokumentů do dokumentů a mnoho dalších praktických nástrojů Wordu užitečných při práci s dlouhými dokumenty.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950

Školení Microsoft Word 2007 – dotazníková šetření

Word lze mimo jiné použít jako nástroj pro tvorbu nejrůznějších dotazníkových šetření. Na tomto školení vás naučíme, jaké možnosti Word v této oblasti nabízí a jak je efektivně využít. Na školení se naučíte vytvářet dotazníky, dozvíte se, jak je co nejlépe distribuovat a následně vyhodnotit např. v Excelu.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950

Školení Microsoft Word 2007 – makra a formulářové prvky

Školení seznámí účastníky s tvorbou formulářů v programu MS Word. Naučí je vytvářet jednoduché i složitější formuláře určené pro hromadný sběr dat a na praktických příkladech ukáže, jak tato data shromažďovat v úložišti dat (v tabulce, souboru či databázi). Účastníci se dále seznámí s možnostmi automatizovaného vytváření formulářů a automatizovaného načítání obsahu formulářů. Školení také seznámí účastníky s tvorbou maker v programu Word a uvede je do programovacího jazyka Visual Basic for Application.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 4450 Kč

Excel
Microsoft Excel 2007 – základní školení

Na školení vás seznámíme se základními způsoby práce v tomto tabulkovém procesoru. Naučíte se jednoduše a spolehlivě ovládat pracovní prostředí Excelu 2007, po absolvování si vždy poradíte s formátováním tabulek, zvládnete jednoduché i komplexnější výpočty a naučíte se pracovat s filtrováním a řazením dat a s dalšími tzv. databázovými nástroji. Dále budete umět vkládat a upravovat obrázky, tabulky, grafy a další prvky přesně tak, jak zrovna budete potřebovat. Školení je určeno pro začátečníky, případně pro zájemce, kteří chtějí získat dobrý přehled o Excelu nebo se zbavit zbytečných zlozvyků.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Excel 2007 – mírně pokračovací školení

Toto školení je vhodné pro všechny tzv. „falešné začátečníky“, tedy zájemce o školení, kteří prostředí MS Excelu alespoň trochu znají a rádi by si upevnili znalosti, případně odstranili některé běžně prováděné chyby. Jedná se spíše o kondiční než úvodní školení.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Excel 2007 – pokračovací školení

Školení je určeno pro všechny z vás, kteří v Excelu již nějakou dobu pracujete a potřebujete „vyladit“ některé činnosti a dále se chcete dozvědět o možnostech a nástrojích, které Excel nabízí, a které nemusí být na první pohled zřejmé k využití. Na tomto školení bude kladen důraz na výpočty, formátování, grafy a databázové nástroje.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Excel 2007 – kondiční školení

Toto školení je určeno pro všechny z vás, kteří se v Excelu sice orientujete, ale nepracujete v něm až tak často, abyste si pamatovali všechny pro vás klíčové funkce a nástroje. Pokud vás v brzké době čeká např. čtvrtletní, pololetní nebo roční uzávěrka a vy se děsíte, jak že jste minule přesně postupovali, v jakém pořadí jste prováděli vnořování výpočtů do funkce KDYŽ, SVYHLEDAT a INDEX, jak jste měli nastavena pole a položky kontingenčních tabulek nebo v jakémkoli jiném nástroji, tak toto školení v mírně svižnějším tempu je určeno přesně pro vás. Jeho další výhodou je, že jej lze v průběhu dle vašich potřeb modulovat. Cílem školení je pomoci zopakovat či osvětlit důležité nástroje Excelu a odbourat případné stresové situace, typu: v 10 večer v den uzávěrky si kladete otázku, – jak jen jsem tuhle analýzu minule prováděl(a)? Školení je určeno pro pracovníky controllingu a podobných pracovních pozic.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v našem kalendáři.

Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft Excel 2007 – pro manažery a ekonomy


Toto třídenní kondiční školení je určeno pro všechny z vás, kteří v Excelu pravidelně pracujete, připravujete nebo zpracováváte ekonomické analýzy a rádi si rozšíříte obzor, případně hledáte zjednodušení pro vaše postupy. Školení se věnuje způsobům modelování a simulacím reálných ekonomických situací v prostředí Microsoft Excel 2007.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v našem kalendáři.

Cena za účast jedné osoby – 4450 Kč

Microsoft Excel 2007 – makra a formuláře

Školení seznámí posluchače s tvorbou maker v MS Excelu a se základní úpravou a tvorbou maker za pomoci jazyka Visual Basic. Naučí účastníky vytvářet událostní procedury a funkce. Seznámí v základu se strukturou objektů MS Excelu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 3450 Kč

Microsoft Excel 2007 – Visual Basic - základní školení

Toto školení seznámí posluchače s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Excel. Naučí se používat editor jazyka Visual Basic, naučí se vytvářet událostní procedury a funkce. Seznámí se se strukturou objektů MS Excelu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 4950 Kč

Microsoft Excel 2007 – Visual Basic - pokračovací školení

Pokročilý kurz je určen všem programátorům v jazyce Visual Basic for Application, kteří si chtějí dále prohloubit svoje znalosti získané v základním kurzu. Kurz se věnuje typickým tématům automatického zpracování tabulek a souborů pomocí VBA, hovořit se bude také o formulářích a ovládacích prvcích. Výuka je založena na složitějších příkladech z praxe.

Délka školení: 15 vyučovacích hodin (3 dny)

Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.

Cena za jednu osobu: 5900 Kč

Microsoft Excel 2007 – grafy

Toto školení je určeno pro všechny z vás, kteří v Excelu již pracujete a potřebujete opravdu dobře a spolehlivě zvládnout problematiku grafů. Na školení vás naučíme všechny náležitosti týkající se grafů do úplných začátků, až po velmi komplexní situace. Po absolvování školení se budete bezpečně orientovat ve všech 74 podtypech grafů, naučíte se je zobrazovat přesně, jak potřebujete, včetně vedlejších os, chybových úseček, trendů a dalších náležitostí. Taktéž se naučíte vytvářet vlastní grafy a sdílet je s kolegy nebo obchodními partnery.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Microsoft Excel 2007 – vzorce a funkce

Potřebujete v Excelu především počítat? Potom je toto školení vhodné přímo pro vás. V pěti hodinách vás naučíme základní i rozšířené principy aritmetických, logických a textových a dalších výpočtů. Školení je vhodné pro středně znalé uživatele.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Microsoft Excel 2007 – kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky patří mezi nejpraktičtější nástroje Excelu. Díky kontingenčním tabulkám dokážete velmi zrychlit tvorbu souhrnných tabulek a naprosto zásadně ušetřit práci a čas. Na tomto školení se na praktických ukázkách a příkladech dozvíte, jak s kontingenčními tabulkami pracovat od úplných základů až po velmi komplexní situace. Školení je vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Microsoft Excel 2003/2007 – rozdílové a přechodové školení

Toto školení je určeno pro všechny zájemce, kteří dobře zvládají práci v Excelu 2003 (nebo starším) a nechtějí ztrácet čas a dlouhodobě zkoumat, jak používat staré známé nástroje v novém prostředí Excelu 2007. Součástí školení je taktéž detailní představení nových možností Office 2007.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

PowerPoint
Microsoft PowerPoint 2007 – základní školení

Smyslem školení je nabídnout ucelený přehled možností programu na vytváření prezentací. Na školení se naučíte spolehlivě PowerPoint ovládat, tedy pracovat se snímky prezentace, zvládnete dle svých potřeb formátovat písemný obsah i vkládat i vytvářet nejrůznější tabulky, obrázky, grafy, organizační struktury a další schémata. Taktéž se dozvíte, jak hotovou prezentaci přednášet publiku.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Microsoft PowerPoint 2007 – pokračovací školení

Pracujete v základní rovině s PowerPointem? Potřebujete svoji práci zefektivnit a naučit se skryté triky? Na tomto školení vás naučíme pracovat s rozsáhlými prezentacemi o velikosti desítek až stovek snímků, ukážeme vám jak zpracovávat audiovizuální obsah včetně přesného načasování animací, animaci grafů, práci s předlohami a dalšími důležitými vlastnostmi.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Microsoft PowerPoint 2003/2007 – rozdílové a přechodové školení

Toto školení je určeno pro všechny zájemce, kteří dobře zvládají práci v PowerPointu 2003 a nechtějí ztrácet čas a dlouhodobě zkoumat, jak používat staré známé nástroje v novém prostředí PowerPointu 2007. Součástí školení je taktéž detailní představení nových možností Office 2007.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Visio
Microsoft Visio 2007 – základní školení

Microsoft Visio 2007 je program, v kterém snadno vytvoříte vývojové diagramy, organizační struktury, mapy webů a databází, prostorové plány, projektové podklady a další technická nebo obchodní schémata a diagramy. V MS Visio rychle, jednoduše a přesně vizualizujete informace, které lze následně snadno předat kolegům, klientům nebo obchodním partnerům.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Microsoft Visio 2007 – pokračovací školení

Na pokračovacím školení MS Visio se naučíte vytvářet komplexní schémata a obrazce, budete schopni nejenom používat přednastavené prvky, ale snadno zvládnete vytvářet vlastní, které budete organizovat do vlastních vzorníků. Neméně důležitou částí školení je vytváření schémat z připravených databázových dat. Taktéž se naučíte data z Visia exportovat do MS Excel nebo MS Access.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Project
Microsoft Project 2007 – základní školení

Po absolvování školení se budete velmi dobře orientovat v problematice tvorby projektů v MS Project. Budete schopni spolehlivě vytvářet nové projekty, případně upravovat dle svých potřeb projekty již existující.

Délka školení – 10 vyučovacích hodin (2 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2950 Kč

Microsoft Project 2007 – pokračovací školení

Smyslem pokračovacího školení je nabídnout účastníkům ucelený pohled na širokou škálu specifických nástrojů pro plánování a řízení projektů v MS Project.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 2450 Kč

Access
Microsoft Access 2007 – základní školení

Toto školení vám poskytne dobrý přehled o aplikaci, která se používá pro zadávání, sledování a vyhodnocování široké škály informací neboli tzv. databázi. Na školení se dozvíte, jak vytvářet a zadávat a měnit vstupní data, jak spravovat tzv. relace, formuláře, sestavy a další prvky tohoto výkonného databázového prostředí.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 4950 Kč

Microsoft Access 2007 – pokračovací školení - tvorba aplikací

Školení je určeno všem, kteří již mají základní znalost programu MS Access a chtějí si svoje znalosti dále prohloubit. Na tomto školení se zabýváme detailním popisem jednotlivých objektů databáze (tabulky pro ukládání dat, dotazy pro třídění a řazení dat, formuláře pro zadávání dat a sestavy pro tisk dat) a naučíme se tyto objekty navrhovat, vytvářet a sestavovat do databázové aplikace. Naučíme se v databázi využívat další nástroje, jako jsou makra, uživatelské panely nástrojů, nabídkové pruhy. Seznámíme se i se základy jazyka Visual Basic.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 5950 Kč

Microsoft Access 2007 – Visual Basic

Toto školení seznámí účastníky s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Access. Účastníci se naučí používat editor jazyka Visual Basic a vytváření událostních procedur a funkcí. Dále je naučíme pracovat se strukturou objektů MS Accessu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 5950 Kč

Outlook_OneNote
Microsoft Outlook a OneNote 2007 – základní školení

Microsoft Outlook je v dnešní době jedním z nejrozšířenějších komunikačních aplikací ve firemním prostředí. Na školení vás naučíme nejenom ne zcela známé finesy správy e-mailové komunikace, ale i osobní nebo skupinové plánování kalendářových událostí, správu kontaktů, úkolů, poznámek a taktéž vás naučíme spolehlivě využívat monitorovací nástroj deník. Outlook paralelně spolupracuje s další praktickou aplikací – OneNote, která není ničím jiným, než velmi užitečným a sofistikovaným poznámkovým blokem. Na našem školení se naučíte, jak obě aplikace využívat co nejlépe.

Délka školení – 5 vyučovacích hodin (1 den)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 1950 Kč

Vyhledávání

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?

MS Office 2010 - 30.1%
MS Office 2007 - 32.2%
MS Office 2003 - 12.7%
MS Office starší - 1.3%
OpenOffice - 6.5%
Google Office - 7%
Jiný - 2.3%
MS Office 2013 - 8%

Celkem hlasů: 1679
The voting for this poll has ended v: sob, 19. ledna 2019website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.