hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Hlavní novinky a změny v MS Project 2010
Napsal uživatel Administrator   
středa, 5. ledna 2011 16:35

Microsoft Project 2010 se oproti předchozím verzím změnil jak po vizuální, tak i po funkční stránce. Aplikace je z uživatelského pohledu odlehčena a pro začínajícího uživatele bude snáze pochopitelná. Profesionální uživatelé používající předchozí verze to budou mít taktéž snazší, protože tematicky příbuzné příkazy a operace se většinou aktivují na jednom místě. Zde přináším přehled toho nejdůležitějšího.

 

MS Project 2010 Standard

Tato verze je určena pro samostatně pracující projektové manažery nebo menší projektové týmy. Verze MS Project 2010 Standard je pro tyto skupiny uživatelů většinou vyhovující. Oproti robustnějšímu řešení MS Project Professional a MS Project 2010 Server zde není k dispozici podpora týmové práce, spolupráce se Sharepointem a některé pokročilé analýzy a nástroje.

Office Fluent prostředí neboli Pás karet (Ribbon)

Nové grafické prostředí přišlo s většinou běžných aplikací MS Office 2007, ale do ovládání MS Project proniklo až ve verzi 2010. Nabízí čtyři základní karty, na kterých jsou příkazy velmi rozumně a tematicky uspořádány.

MS Project 2010 - úvodní obrazovka

Jiný způsob plánování vazeb mezi úkoly

MS Project ve starších verzích ve výchozím stavu vazby mezi úkoly automaticky spravoval, tedy pokud se změnila délka prvního úkolu, tak se posunuly začátky všech propojených následníků (pokud nebylo vloženo omezení). Nyní je výchozí volbou nové Ruční plánování, které neovlivňuje při změně doby trvání jeho následníky, a ti ani nejsou ovlivněni pracovními kalendáři. V tomto režimu dále po změně data zahájení nebo dokončení úkolu je přepočítána jeho délka.

Důležitá je možnost volby, kdy si projektový manažer přes příkazy Naplánovat ručně, nebo Naplánovat automaticky zvolí, jak má být úkol nebo skupina úkolů provázána.

MS Project 2010

Řízení úsilím

V předchozích verzích MS Project po přiřazení zdroje k úkolu vznikla vazba typu Pevné jednotkyŘízení úsilím bylo aktivní. V MS Project 2010 je u úkolů Řízení úsilím ve výchozím stavu vždy vypnuto. Tato vlastnost způsobí, že se při změně přiřazení zdroje upraví výpočet práce, což v předchozích verzích ovlivnilo dobu trvání.

Uvedená změna samozřejmě není špatná, jen je nutné, aby o ní uživatel věděl a dopředu si promyslel, jaký výchozí typ úkolů se na jeho projekty hodí. Požadované vlastnosti je pak velmi jednoduché nastavit jako výchozí pro všechny následně vytvářené úkoly.

MS Project 2010 - řízení úsilím

Pole Přiřazení jednotek se již nemění

Další zásadní změnou, která může překvapit i znalého uživatele či projektového manažera, je neměnnost pole Přiřazení jednotek (Assignment Units). Toto pole do verze 2007 včetně reagovalo na změny doby trvání nebo objemu práce, tedy přepočítalo množství potřebných zdrojů při změně práce nebo doby trvání (podle nastavení typu úkolu). Nově se toto pole nemění. Význam pole Přiřazení jednotek lze nově chápat jako jednotky přiřazení zdrojů na počátku přiřazování. Tedy pouze jako evidenci. V MS Project 2010 je nové pole Špička (Peak), které se chová stejně jako pole Přiřazení jednotek (Assignment Units) ve starších verzích Projectu. Více o této problematice najdete v článku Přiřazení jednotek v MS Project 2010: Proč se nemění procento?, kde jsou uvedeny důvody této změny.

Vizuální změny

Správu a tvorbu projektů je v této verzi možno snadno graficky zvýrazňovat. Buď přes ruční formátování úkolů v tabulce a pruhů v Ganttově diagramu nebo za pomoci přednastavených variant, kdy zvýrazňujete podstatné úkoly rychlým výběrem na kartě Zobrazit. Nově dostupné styly Ganttova diagramu působí příjemně odlehčeným dojmem a neruší. Užitečnou pomůckou je i ikona v poli indikátorů upozorňující na přetížení zdrojů.

MS Project 2010 - aktivní úkoly

 

MS Project 2010

Kopírování

Při kopírování dat mezi Projectem a ostatními Office aplikacemi se nově kopírují nejen obsahová data, ale i formátování a názvy polí.

MS Project 2010

 

MS Project 2010

Rozšířená místní nabídka

Pravé tlačítko myši vyvolává nyní příkazy, které jsou pro dané místo vhodnější. Jedná se o rychlý způsob, jak provést základní operaci, aniž byste museli přecházet na pás karet. Mezi nové užitečné příkazy patří Přejít na úkol, Přiřadit zdroje, Přidat na časovou osu (tabulka v Ganttově diagramu), ukazatele průběhu a procentuální dokončené úkolů v Ganttově diagramu, případně další pomocné příkazy v zobrazeních Seznam zdrojů, Používání úkolů, Používání zdrojů a tp.

MS Project 2010 - místní nabídka

 

MS Project 2010 - místní nabídka

Časová osa

Časová osa je nové zobrazení v MS Project 2010, které ukazuje běh úkolů v čase. Jedná se o zobrazení, které lze používat v samostatných i kombinovaných pohledech a dá se i tisknout.

MS Project 2010 - časová osa

Tvorba projektů shora dolů

MS Project 2010 nabízí nový způsob tvorby projektového plánu. Jde o to, že můžete nově vytvořit nejdříve souhrnné úkoly a k nim přidat dobu trvání, datum zahájení nebo dokončení, čímž souhrnný úkol časově vymezíte (toto předchozí verze neumožňovaly). Nyní můžete vkládat dílčí úkoly a v Ganttově diagramu sledovat, kolik času jednotlivé dílčí úkoly ukrojí ze souhrnného úkolu. Tento způsob plánování se nazývá shora dolů a je novinkou. V předchozích verzích MS Project bylo možno použít „jen“ opačný postup zdola nahoru, kdy jste vkládali dílčí úkoly, které automaticky souhrnný úkol rozšiřovaly nebo zkracovaly. Novým způsobem lze snadno vymezit rámec projektu (milníky, dodávky, rozpočtové náklady).

MS Project 2010 – nastavení aplikace

Nastavení probíhá v okně Možnosti aplikace Project, které vyvoláte v nabídce Soubor, volba Možnosti. Tato volba je sjednocena s většinou aplikací Office 2010. Oproti předchozím verzím sem běžný uživatel nemá důvod vstupovat tak často. Alespoň já jsem ty nejdůležitější příkazy (Souhrnný úkol, Osnova, Kalendáře a další) nově našel na některé z karet.

Doplňky a makra

Doplňky, které byly k dispozici ve starších verzích (PERT analýza, Kopírování obrázků do MS Office,…) a veškerá ukázková makra (Sjednocení doby trvání úkolů, Aktualizace souboru, přepínač Pouze pro čtení,…) byly v nové verzi MS Project 2010 odstraněny. Kromě Porovnání projektů a Úpravy dat je nemůžete používat. Porovnání projektů a Úprava dat byly nově integrovány přímo do MS Project 2010.

Pokud jste používali PERT analýzu, lze ji vytvořit pouze v Excelu a výsledek do MS Project 2010 naimportovat.

MS Project 2010, podobně jako celý Office 2010, využívá nový VBA model řady 7.0.

Další vylepšení a méně viditelné změny

 • MS Project 2010 již umí pracovat s XLSX a XLSB soubory (umí je exportovat a importovat)
 • MS Project 2010 již nenabízí v okně Uložit jako uložení projektu jako kontingenční tabulky. Ve Vizuálních sestavách lze ale data vyexportovat do datových krychlí.
 • Ukázkové šablony projektů jsou již pouze ke stažení z webu Microsoftu, nejsou součástí běžné instalace.
 • Projekt lze ukládat do PDF bez nutnosti instalovat produkty třetích stran.
 • Hybné faktory úkolů (Task Drivers) se nyní nazývají Zkontrolovat (Inspect)
 • Odebrány OWC (Office Web Components), což lze poznat např. na grafech při přiřazování zdrojů nebo v pohledu Diagram zdrojů.
 • Odebrány Vlastní formuláře (v předchozích verzích se nacházely v Nástrojích|Vlastní|Formuláře).

Microsoft Project 2010 Professional

Tato verze nabízí vše co je k dispozici ve verzi Standard. Navíc přidává nástroje pro tvorbu projektů v týmu, je úzce napojená na Microsoft SharePoint Server 2010 nebo Microsoft SharePoint Foundation 2010, kam dokáže ukládat projektové informace. K těmto projektovým informacím pak mohou mít přístup pověření pracovníci bez nutnosti pořizovat další licencovaný software (PWA – Project Web Access 2010 nebo MS Project 2010 Professional).

MS Project 2010 - připojení na MS Project 2010 Server

MS Project 2010 Professional dále samozřejmě plně spolupracuje s MS Project Serverem 2010, na který dokáže ukládat projektové informace, přes PWA je verzovat, propojovat s dokumenty na Sharepointu, sdílet zdroje a využívat kompletní EPM řešení Microsoftu.

Pokud nebude MS Project 2010 Professional připojen k platformě Sharepoint nebo Project Server 2010, příkazy pro týmovou práci nebudou dostupné.

MS Project 2010 - napojení na Sharepoint 2010

Zvažování a volba variant (what-if analysis)

Verze Professional umožňuje aktivaci a deaktivaci úkolů. Toto se hodí v případě rozhodování, kdy do projektu zasadíte projektové struktury, které můžete dle potřeb zapínat a vypínat, což se projeví v číselných i nečíselných výsledcích. Tímto postupem si můžete vypracovat několik různých scénářů pro efektivní rozhodování.

Nový pohled Týmový plánovač (Team Planner)

Nové zobrazení přináší přehled přiřazených a nepřiřazených úkolů, které jsou časově uspořádány. Úkoly lze v čase přesouvat, spravovat přetížení, případně je přiřazovat jiným řešitelům (zdrojům). Zobrazení se hodí, pokud potřebujete vidět jen určitý úsek projektu, např. činnosti vybraných podřízených.

MS Project 2010 - Team Planner - Týmový plánovač

 


Platforma MS Project 2010 Standard i Professional přichází v 32 i 64 bitové verzi. Pokud máte možnost volby, vycházejte z vašich potřeb a hw možností. Jestliže máte představu spravovat spíše menší projekty řádově ve stovkách úkolů a máte k dispozici starší počítač nebo pomalejší notebook s 32 bitovým systémem, volte 32 bitovou verzi. Jestli naopak máte nový výkonný počítač nebo máte v úmyslu spravovat megaprojekty, využijte 64 bitovou architekturu Windows 7, Office 2010 i Project 2010.


 

Project Server 2010

Project Server 2010 slouží pro správu většího množství rozsáhlých projektů, ideálně samostatným projektovým manažerem nebo projektovou kanceláří. Tato platforma nabízí ucelené nástroje na správu velkého množství zdrojů a projektů, jejich stavy lze detailně vyhodnocovat (Business Intelligence) a reportovat množstvím sestav pro různé cílové skupiny (stakeholdery).

MS Project Server 2007 - Project Web Access (PWA) 2007

 

MS Project Server 2010 - Project Web Access (PWA) 2010

Z uživatelského pohledu se MS Project Server 2010 oproti svému tlustému klientu tak zásadně nezměnil. Uživatelé, kteří pracují s MS Project Serverem 2007, resp. s PWA 2007 by neměli být při přechodu na aktuální verzi příliš překvapeni.


Pokud vás zajímají podrobnosti uváděné v tomto článku, přijďte na profesionální školení nebo si vyžádejte další informace.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Vyhledávání

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?

MS Office 2010 - 30.1%
MS Office 2007 - 32.2%
MS Office 2003 - 12.7%
MS Office starší - 1.3%
OpenOffice - 6.5%
Google Office - 7%
Jiný - 2.3%
MS Office 2013 - 8%

Celkem hlasů: 1679
The voting for this poll has ended v: sob, 19. ledna 2019website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.